Czas na relaksację

Na siódmych zajęcia realizowanych w ramach projektu “Głowa seniora w formie” nr 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000127942 seniorzy poznali techniki oddechowe i relaksacyjne.

Zajęcia rozpoczęły się od poznania szczegółów dotyczących prawidłowego oddychania, bo jak się okazuje, większość ludzi nie potrafi prawidłowo oddychać! Ta część zajęć została zakończona sukcesem, ponieważ wszyscy seniorzy nauczyli się prawidłowego oddechu. Następnie rozpoczęli naukę technik oddechowych, dzięki którym będą mogli zapanować nad swoimi emocjami, co wpłynie pozytywnie na ich stan psychosomatyczny. Zajęcia zostały zakończone treningiem wyobrażeniowym, który pomaga w wyciszeniu i zrelaksowaniu się – było to idealne zakończenie zajęć.

Zajęcia były dla seniorów ciekawe, ponieważ nie wiedzieli, że przez całe swoje życie źle oddychali, a teraz mogą już swobodnie i prawidłowo oddychać. Co więcej, byli bardzo zadowoleni, że poznali nowe techniki oddechowe oraz doświadczyli treningu wyobrażeniowego.