Poznajemy techniki radzenia sobie z emocjami

Kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu “Głowa seniora w formie” nr 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000127942 były kontynuacją tematu, związanego z emocjami.  

Podczas tych zajęć seniorzy jeszcze dokładniej i bardziej szczegółowo rozmawiali o funkcjach emocji w naszym życiu. Uczestnicy zaczęli się uczyć jakie emocje pojawiają się po reakcji ciała na dane zjawisko, rozmowę itp. Dzięki temu będą mogli jeszcze lepiej rozróżniać swoje emocje, co wpływa na wzrost inteligencji emocjonalnej. Co więcej, seniorzy mieli możliwość poznania technik radzenia sobie z emocjami tj. Terapia Akceptacji i Zaangażowania, jak i Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Na koniec seniorzy dostali zadanie rozwojowe, które mieli wykonać poza zajęciami, które brzmiało: Jaką emocję rozpoznałem/rozpoznałam w rozmowie z bliskimi?

Zajęcia były bardzo uświadamiające oraz pomocne w kwestii radzenia sobie z emocjami, dzięki poznaniu nowych technik.