Poznajemy świat emocji

Na piątych zajęciach z projektu “Głowa seniora w formie” nr 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000127942 seniorzy mieli możliwość dowiedzenia się czegoś więcej na temat emocji, bo – jak wiadomo – każdy człowiek je ma, a niekoniecznie potrafi je zrozumieć czy nad nimi zapanować. Dzięki temu spotkaniu seniorzy mieli wyjść z poszerzoną świadomością w związku z tym tematem, aby na kolejnych zajęciach móc przejść do kolejnych zagadnień w obszarze emocji. W związku z tym, to spotkanie miało formę psychoedukacyjną.

Seniorzy mieli możliwość poznania różnych określeń danych emocji oraz poszerzenia wiedzy na temat pochodzenia emocji, a także ich fizjologicznych podstaw pojawiania się. Druga część zajęć została poświęcona na zadanie rozwojowe, które miało zachęcić seniorów do codziennego zastanowienia się nad swoimi emocjami, które pojawiają się w ciągu każdego dnia.

Uczestnicy nie mogą się doczekać kolejnych zajęć, poświęconych tematyce emocji.